+31 (0)70 3599100

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website van Duncan’s Security Service en de producten en diensten die via deze website beschikbaar zijn (hierna: de website), worden beheerst door de volgende disclaimer. Door gebruik van de website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzingen van uw zijde. De informatie op deze website is door Duncan’s Security Service met alle zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.
Uitgezonderd in het geval er sprake is van grove onachtzaamheid of opzet van de zijde van Duncan’s Security Service, zal Duncan’s Security Service niet aansprakelijk zijn voor enige directe dan wel gevolgschade geleden door gebruikers van de website of derden. Duncan’s Security Service sluit alle aansprakelijkheid in iedere vorm uit, voor informatie van derden of andere zaken, welke beschikbaar zijn gesteld op of toegankelijk zijn via de website. Duncan’s Security Service zal niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door virussen en andere programma’s of bestanden, welke via de website van Duncan’s Security Service of op enige andere wijze worden ontvangen door de gebruiker, tenzij de gebruiker aantoont dat Duncan’s Security Service haar verplichtingen niet behoorlijk en zorgvuldig heeft uitgevoerd. In geen geval garandeert Duncan’s Security Service de ononderbroken beschikbaarheid van de telecommunicatieverbinding, en indien van toepassing, de ononderbroken toegang tot de website of andere dienstverlening via het internet of andere netwerken van derden. Bepaalde links op de website leiden naar externe bronnen onderhouden bij derde partijen waarover Duncan’s Security Service geen controle heeft. Duncan’s Security Service is geen vertegenwoordiger en geeft geen garanties voor de accuraatheid of enig ander aspect in relatie tot deze bronnen. Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Het is onder geen beding toegestaan, de website, of gedeelten hiervan te kopiëren